สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมค่ายต้นกล้ากาสะลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมค่ายต้นกล้ากาสะลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้ากาสะลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติว O-NETนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มากขึ้น

Tags :

view