สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การต้อนรับผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

การต้อนรับผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการสุภาพ ยะพงศ์์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีฝ่ายบริหาร และครูโรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม ให้การต้อนรับ

Tags :

view