สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การต้อนรับผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

การต้อนรับผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา        โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นำโดยผู้อำนวยการประโยชน์ ชัยณรงค์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จำนวน ๓๓ คน เข้าศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และครูโรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม ให้การต้อนรับ

Tags :

view