สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การต้อนรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

การต้อนรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ นำโดยผู้อำนวยการคณาวุฒิ พรหมทา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๐ คน เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และเเลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีฝ่ายบริหาร  และคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ให้การต้อนรับ

Tags :

view