สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมแสดงฟ้อนรำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีครูนงนุช วงศ์วิเศษ ครูศิริลักษณ์ อินทา เป็นครูผู้ดูแล ณ เทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และนายภัทรพล ไชยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ประธานนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  ด้านเยาวชนดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีครูเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ เป็นครูผู้ดูแล ณ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Tags :

view