สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒

การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ผลการแข่งขัน ๑. การแข่งขันซูโดกุ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น นายสหธร ยะใหม่วงศ์ ได้รับรางวัลที่ ๕ ๒. การแข่งขันเอแม็ท รุ่นมัธยม
ศึกษาตอนต้น นายจตุรภัทร ฆ้องเดช ได้รับรางวัลที่ ๕ ๓. การแข่งขันครอสเวิร์ดพัซเซิล รุ่นมัธยมศึกษา นายชาญชัย ไชยสลี  ได้รับรางวัลที่ ๖ ๔. การแข่งขันไอคิวเวิร์ดอัพ นายชาญชัย ไชยสลี  ได้รับรางวัลที่ ๗

Tags :

view