สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การมอบรางวัลและเกียรติบัตร Super Cub North Music Awards 2018

การมอบรางวัลและเกียรติบัตร Super Cub North Music Awards 2018

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับวงดนตรี T.P.Band โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าแข่งขัน Super Cub North Music Awards 2018 การประกวดวงดนตรีสถาบัน รณรงค์ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ แห่งภาคเหนือ รอบชิงชนะเลิศ ณ หน้าลาน ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ โดยวงดนตรี T.P.Band โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย และได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม

Tags :

view