สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การ ศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา”

การ ศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา”

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา” โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยการนำของ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view