สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ทางวิชาการ ซึ่งจัดสอบ ณ อาคาร ๑ และอาคาร ๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view