สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๒

การบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมีเหล่าสภากาชาด จังหวัดน่าน เป็นผู้เข้ารับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตส่งต่อให้เพื่อนมนุษย์ที่ต้องการใช้โลหิต ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view