สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ คุณปัณณธร บุญวงศ์ - คุณอนัญญา สุทธน้อย และคณะจากบริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พี.เอ็น.เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมที่มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย นักเรียน ที่ช่วยเหลือกิจกรรมแก่ทางโรงเรียน และนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา วิชาการ

Tags :

view