สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การตรวจรับงานสร้างสนามหญ้าเทียมกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด

การตรวจรับงานสร้างสนามหญ้าเทียมกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์  จำกัด

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.พงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิศวกรรมและสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์  จำกัด คุณสุวรรณี ตันเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ จำกัด เข้าการตรวจรับงานสร้างสนามหญ้าเทียมจากบริษัท เซ็นเตอร์ เทิร์ฟ จำกัด โดยมีดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม และจัดอบรมแนวทางการใช้และการบำรุงรักษาสนามหญ้าเทียมให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูกลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view