สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Super Cub North Music Awards 2018 การประกวดวงดนตรีสถาบัน รณรงค์ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพฯ

Super Cub North Music Awards 2018  การประกวดวงดนตรีสถาบัน รณรงค์ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพฯ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงดนตรี T.P.Band โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าแข่งขัน Super Cub North Music Awards 2018 การประกวดวงดนตรีสถาบัน รณรงค์ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ แห่งภาคเหนือ รอบชิงชนะเลิศ ณ หน้าลาน ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ โดยวงดนตรี T.P.Band โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย และได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ซึ่งมีนายกิตติศักดิ์ มะโน น.ส.จิตรอนงค์ คำรศ และน.ส.จินตนา อำขำ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้ดูแล

Tags :

view