สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแข่งขันกรีฑา ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ-ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

การแข่งขันกรีฑา ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน   ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ-ภาคกลาง        ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ-ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลดังนี้ น.ส.ปณิตา ปินไชย เข้าแข่งขันรายการ ๑๐๐ เมตร ๑๘ ปีหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน น.ส.เจษฎาภรณ์ อนันท์ น.ส.ปณิตา ปินไชย และน.ส.ภิรมณ สุขโข เข้าแข่งขันรายการวิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ๑๘ ปีหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยคะแนนรวม อันดับที่ ๖ รุ่นอายุ ๑๘ ปีหญิง ซึ่งมีนายสุรจิต ไชยยงค์ และว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้ฝึกสอน

Tags :

view