สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ภาคเหนือ ได้รับรางวัลดังนี้

ผลการแข่งขัน

Tags :

view