สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School Symposium) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School Symposium) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วงศ์วิเศษ และนายกันตพงษ์ หมั่นดี ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School Symposium) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยบูรณการกับงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ภาคเหนือ  ณ ลานสุขภาพริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Tags :

view