สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันกรีฑา“มัธยมศึกษาน่านเกมส์ ๖๑”

การมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันกรีฑา“มัธยมศึกษาน่านเกมส์ ๖๑”

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับทีมนักกรีฑาโรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคมเข้าแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน“มัธยมน่านเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยทีมนักกรีฑาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง จำนวน ๑๘ เหรียญ ดังนี้ วิ่ง๘๐๐ม.อายุไม่เกิน๑๖ปีชาย วิ่ง๒๐๐ม. อายุไม่เกิน๑๔ปีหญิง ขว้างจักรอายุไม่เกิน๑๔ปีชาย วิ่ง๒๐๐ม.ไม่เกิน๑๖ปีชาย วิ่ง๒๐๐ม.อายุเกิน๑๖ปีหญิง วิ่ง๔๐๐ม.อายุไม่เกิน๑๔ปีหญิง วิ่ง๔๐๐ม.อายุไม่เกิน ๑๖ปีชาย วิ่ง๔๐๐ม.อายุเกิน๑๖ปีชาย วิ่งผลัด๔X๑๐๐ม.อายุไม่เกิน๑๔ปีชาย วิ่งผลัด๔X๑๐๐ม.อายุเกิน๑๖ปีหญิง วิ่งผลัด๓x๘๐๐ม.อายุไม่เกิน๑๖ปีชาย เขย่งก้าว กระโดดไม่เกิน๑๖ปีหญิง วิ่ง๑,๕๐๐ม.ไม่เกิน๑๖ปีชาย วิ่ง๑๐๐ม.ไม่เกิน๑๔ปีหญิง วิ่ง๑๐๐ม.ไม่เกิน๑๖ปีหญิง วิ่ง๑๐๐ม.กิน๑๖ปีหญิง วิ่งผลัด๔x๔๐๐ม.ไม่เกิน๑๖ปี ชาย วิ่งผลัดผสมไม่เกิน๑๔ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน จำนวน ๑๓ เหรียญ ดังนี้ วิ่ง๘๐๐ม.อายุไม่เกิน๑๖ปีหญิง วิ่ง๘๐๐ม.อายุเกิน๑๖ปี ชาย กระโดดไกลอายุไม่เกิน๑๖ปีหญิง พุ่งแหลนอายุเกิน๑๖ปีหญิง วิ่ง๔๐๐ม.อายุไม่เกินเกิน๑๔ปีชาย วิ่งผลัด๔X๑๐๐ม.อายุไม่เกิน๑๔ปีหญิง วิ่งผลัด๔x๑๐๐ม.อายุ ไม่เกิน๑๖ปีชาย วิ่งผลัด๓x๘๐๐ม.อายุเกิน๑๖ปี ชาย ทุ่มน้ำหนักอายุไม่เกิน๑๖ปีชาย ขว้างจักรอายุไม่เกิน๑๖ปีหญิง วิ่ง๑๐๐ม.อายุไม่เกิน๑๔ปีชาย วิ่ง๑๐๐ม. อายุ ไม่เกิน๑๖ปีหญิง วิ่งผลัดผสมอายุไม่เกิน๑๔ปีหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง จำนวน ๓ เหรียญ ดังนี้ วิ่ง๒๐๐เมตรไม่เกิน ๑๖ปีหญิง พุ่งแหลนไม่เกิน๑๖ปีหญิง วิ่งผลัด๔x๔๐๐ม.เกิน๑๖ปีหญิง จึงทำให้ได้รับเหรียญรางวัลรวมกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับถ้วย รางวัลเหรียญรวมโรงเรียนขนาดใหญ่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปีชาย ได้รับถ้วยรางวัลเหรียญรวมโรงเรียนขนาดใหญ่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปีหญิง ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรวมโรงเรียนขนาดใหญ่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปีชาย ได้รับถ้วยรางวัลเหรียญรวมโรงเรียนขนาดใหญ่ รุ่นอายุเกิน ๑๖ ปีหญิง และถ้วยรางวัลเหรียญรวม โรงเรียนขนาดใหญ่ และทีมนักกรีฑาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมยังรักษาแชมป์เจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่ ๒

Tags :

view