สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่  จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพล.ต.ดุษิต  ปุระเสาร์ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ เป็นประธานพิธีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาวิชาทหารที่เรียนดี  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

Tags :

view