สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรม "ค่ายวิชาการดาราศาสตร์ ม.ต้น" ปี ๓

กิจกรรม "ค่ายวิชาการดาราศาสตร์ ม.ต้น" ปี ๓

วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรม "ค่ายวิชาการดาราศาสตร์ ม.ต้น" ปี ๓ ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑,๒/๑,๓/๑ และ๕/๑ เพื่อเพิ่มเติมทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view