สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประทิววิทยา

ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประทิววิทยา

โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร นำโดยผู้อำนวยการยุพดี สัตยธีรานนท์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงาน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ "กลองปูจา นำพาสู่วิถีพอเพียง" ลูกเสือกองเกียรติยศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ให้การต้อนรับ

Tags :

view