สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมแข่งขันตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก)

กิจกรรมแข่งขันตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจัดกิจกรรมตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก) กลุ่มเยาวชนสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิด โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก) จำนวน ๑๒ ทีม ดังนี้ กลุ่มเยาวชนตำบลตาลชุม กลุ่มเยาวชนตำบลศรีภูมิ กลุ่มเยาวชนตำบลแสนทอง กลุ่มเยาวชนตำบาลผาทอง/ผาตอ กลุ่มเยาวชนตำบลป่าคา กลุ่มเยาวชนตำบลริม กลุ่มเยาวชนบ้านยู้ กลุ่มเยาวชนบ้านถ่อน กลุ่มเยาวชนบ้านวังว้า กลุ่มเยาวชนบ้านท่าวังผา กลุ่มเยาวชนบ้านอาฮาม กลุ่มเยาวชนตำบลยม ซึ่งทุกทีมผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานท่าวังผาวิชาการ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Tags :

view