สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักถิ่นเกิด

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักถิ่นเกิด

คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักถิ่นเกิดโดยออกพัฒนาตำบลของตนเอง ดังนี้ ตำบลตาลชุม จุดพัฒนาคือ วัดบ้านสบหนอง วัดตาลชุม วัดดอนแก่ง วัดบ้านปง วัดผาขวาง วัดป่าเมี้ยง วัดห้วยแขม วัดสบสาย ตำบลศรีภูมิ จุดพัฒนาคือ วัดดอนตัน วัดอัมพวัน วัดดอนมูล วัดห้วยเดื่อ วัดนาอุดม วัดคั๊วะ หอประชุมบ้านดอยติ้ว ตำบลท่าวังผา จุดพัฒนาคือ วังมัจฉา ซอยหน้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สวนสาธารณะหลังโรงเรียนราชปิโยฯ หน้าตลาดสดบ้านวังว้าสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนวังว้า ตำบลริม จุดพัฒนาคือ วัดเชียงแล ตำบลป่าคา จุดพัฒนาคือ เจ้าหลวงภูตอมบ้านสบย่าง ตำบลแสนทอง จุดพัฒนาคือ วัดบ้านพ่อ ตำบลผาตอ จุดพัฒนาคือ วัดนาหนุน๒ วัดบ้านแหน วัดวังทอง วัดน้ำโมง วัดน้ำพุ ตำบลผาทอง จุดพัฒนาคือ วัดบ้านแหน ตำบลจอมพระ จุดพัฒนาคือ พระธาตุจอมนาง ตำบลยม จุดพัฒนาคือ วัดหนองช้างแดง ตำบลเจดีย์ชัย จุดพัฒนาคือ วัดบ้านดอนแก้ว

Tags :

view