สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ฟุตซอล ๑๘ ปีชาย ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย และน

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ฟุตซอล ๑๘ ปีชาย ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย และน

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ฟุตซอล ๑๘ ปีชาย ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย และนายชนกันต์ ทานัน ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเป็นครูผู้ฝึกสอน

Tags :

view