สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือในการวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือในการวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือในการวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการทำงานร่วมกัน ในการจัดทำเครื่องในการวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยมีนางภิสชา ไชยบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view