สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมชี้แจงข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การประชุมชี้แจงข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดการประชุมชี้แจงข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนายกันตพงษ์ หมั่นดี ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ณ ห้องประชุม อาคาร ๕ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view