สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED"

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED"

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนางณัฐพร ธรรมวงศ์ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

view