สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

ทันตแพทย์หญิงกนกวรรณ ยาวิไชย และคุณปฎิวัติ ยาวิไชย มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท ให้กับนักเรียนดังนี้นส.วรรณวสุ โปร่งกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ นส.กนกพร อ่องคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
นายณัฐภัทร ไชยสลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

Tags :

view