สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่อง 3D Printer โครงการห้องประลองทางวิศวกรรม Fabrication Lab

เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่อง 3D Printer โครงการห้องประลองทางวิศวกรรม Fabrication Lab

วันที่ 28 พ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่อง 3D Printer โครงการห้องประลองทางวิศวกรรม Fabrication Lab โดยมีคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าศึกษาวิธีการติดตั้งและการใช้งานเครื่อง 3D Printer ณ ห้อง Fab Lab อาคาร 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

 

Tags :

view