สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเกียรติยศ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเกียรติยศ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Tags :

view