สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม  ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จำนวน ๒ คน

Tags :

view