สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๗ คน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม  ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๗ คน

Tags :

view