สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

                  1. ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

                  2. ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 

                  3. ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 

                  4. ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก สุขศึกษาฯ  จำนวน 1 อัตรา 

                   5. ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครด้านล่าง

ดาวน์โหลด

Tags :

view