สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับครูชลายุทธ์ วิเศษกาศ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับครูชลายุทธ์ วิเศษกาศ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับครูชลายุทธ์ วิเศษกาศ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ ประจำปี 2560

ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Tags :

view