สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับ นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ขอแสดงความยินดีกับ นางนภาพร แสงนิล  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ขอแสดงความยินดีกับ นางนภาพร แสงนิล  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ  รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS)  ประเภท  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 59  เป็นตัวแทนนำเสนอระดับประเทศ 

ดาวน์โหลด

Tags :

view