สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมท่าวังผาวิชาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมท่าวังผาวิชาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม "ท่าวังผาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 14" ซึ่งโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงาน  และความสำเร็จของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2559 ที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหมู่บ้านต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่  อลังการ  และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Tags :

view