สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับนายวรกันต์ อะทะ ที่สามารถสอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนายวรกันต์ อะทะ ที่สามารถสอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์

  ขอแสดงความยินดีกับนายวรกันต์  อะทะ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
  ที่สอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2
  ปีการศึกษา 2558

Tags :

view