สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับ

1. นายชยณัฐ  พันชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2. นายอชิรวิทย์  รุณบุตรา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

ปีการศึกษา 2559 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานที่เคยได้รับ

1. รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ของสหวิทยาเขตน่านเหนือ ณ โรงเรียนปัว

2. รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2557

3. รางวัลเหรียญเงิน   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดของข่าว


Tags :

view