สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ที่ได้รางวัลชนะเลิศในพิธีการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ที่ได้รางวัลชนะเลิศในพิธีการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ได้ทำการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน  ซึ่งอยู่ในกองพันที่ 2  และได้รับรางวัลชนะเลิศในการสวนสนาม  ซึ่งแสดงถึงความมีระเบียบวินัย  ความพร้อมเพรียง  และความสามัคคีของเหล่านักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  จังหวัดน่าน

Tags :

view