สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการแนะแนวการศึกษากิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิต

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการแนะแนวการศึกษากิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต และคุณภาพชีวิต และแนะแนวเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่สอบและแนวการสอบ การรับสมัคร TCAS ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view