สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค 2560

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค 2560 จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค  จำนวนทั้งหมด 44 รายการ ได้รับเหรียญทอง 23 รายก...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค 2560

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค 2560 จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค  จำนวนทั้งหมด 44 รายการ ได้รับเหรียญทอง 23 รายก...

อ่านต่อ
ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ป.5-ป.6

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ป.5-ป.6

 

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ป.5-ป.6 สามารถดาวโหลดคำสั่งประกาศ คะแนนรวมป.5 คะแนนรวมป.6 คะแนนรวม ป.5-ป.6 คะแนนรวมสูงสุดแต่วิชา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนต่อห้องเรียนพิเศษ ด้านล่าง ดาวโหลด

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ดาวโหลด

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธิดารัฐ แสนทนะ นางสาวปอรรัตน์ ใจชัย และนายสุรธัญ ไชยเสน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธิดารัฐ แสนทนะ นางสาวปอรรัตน์ ใจชัย และนายสุรธัญ ไชยเสน

 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธิดารัฐ แสนทนะ นางสาวปอรรัตน์ ใจชัย และนายสุรธัญ ไชยเสน

อ่านต่อ
ประกาศการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖

ประกาศการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖

 

ประกาศการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ คำสั่งประกาศ ดาวโหลด ตารางสอบ ดาวโหลด ใบสมัคร ดาวโหลด

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม “ท่าวังผา กล้าแกร่ง เกรียงไกร”

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  “ท่าวังผา กล้าแกร่ง เกรียงไกร”

อ่านต่อ

ใบสมัครเข้าแข่งขันความสามารถของนักเรียนชั้นป.5-ป.6

 

ใบสมัครเข้าแข่งขันความสามารถของนักเรียนชั้นป.5-ป.6 ดาวโหลด

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับคณะลูกเสือท่าวังผาพิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคณะลูกเสือท่าวังผาพิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดั...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางว...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ขอแสดงความยินดีกับ นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ขอแสดงความยินดีกับ นางนภาพร แสงนิล  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับร...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นางนงนุช วงศ์วิเศษ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ขอแสดงความยินดีกับ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ขอแสดงความยินดีกับ นางนงนุช  วงศ์วิเศษ   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สำนักงานคณะกรรม...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ปีการศึกษา  2559 ประกาศชี้แจงของโรงเรียนดาวน์โหลดด้านล่าง...

อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ปีการศึกษา  2559 ประกาศชี้แจงของโรงเรียนดาวน์โหลดด้านล่า...

อ่านต่อ
ประกาศการรับนักเรียนชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ประกาศการรับนักเรียนชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ด้านล่าง ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนในเขต ด้านล่าง ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนนอกเขต ด้านล่า...

อ่านต่อ
ประกาศการรับนักเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ประกาศการรับนักเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ด้านล่าง ดาวน์โหลดใบสมัครม.4 ด้านล่าง

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ประจำปีการศึกษา 2559  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

อ่านต่อ
ผลการตัดสินการประเมินและคัดเลือกสื่อนวัตกรรม

ผลการตัดสินการประเมินและคัดเลือกสื่อนวัตกรรม

ผลการตัดสินการประเมินและคัดเลือกสื่อนวัตกรรม "หนึ่งคน หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งปีการศึกษา"  ปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่าน

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่าน

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2559โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ
กิจกรรมท่าวังผาวิชาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมท่าวังผาวิชาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2558

 

กิจกรรม "ท่าวังผาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 14" ซึ่งโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงาน  และความสำเร็จของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2559 ที่โรงเรียนท่...

อ่านต่อ
ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ป.5,ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนายวรกันต์ อะทะ ที่สามารถสอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนายวรกันต์ อะทะ ที่สามารถสอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์

  ขอแสดงความยินดีกับนายวรกันต์  อะทะ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ที่สอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2   ปีการศึกษ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

 

ขอแสดงความยินดีกับ 1. นายชยณัฐ  พันชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 2. นายอชิรวิทย์  รุณบุตรา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ที่ได้รางวัลชนะเลิศในพิธีการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ที่ได้รางวัลชนะเลิศในพิธีการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน

 

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ได้ทำการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน  ซึ่งอยู่ในกองพันที่ 2  และได้รับรา...

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)...

อ่านต่อ
วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำข้าวซี่

วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำข้าวซี่

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)   การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำข้าวซี่   ระบำข้าวซี่  เป็นการแสดงที่นำเอาขั้นตอนการทำขนมซี่  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาข...

อ่านต่อ
การใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้...

อ่านต่อ