สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ รายชื่อชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่

อ่านต่อ
ประกาศชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ประกาศชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม งดการจัดกิจกรรม "รวมพล คนฟ้าแดง" รายละเอียดคลิกที่นี่

อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560   ประกาศ  คลิกที่นี่ แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  คลิกที่นี่ แนวการเรียนศิลป์ - คำนวณ  คลิกที่นี่...

อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทยและคณิตศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดคลิกที่นี่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดคลิกที่นี่

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ รายละเอียดคลิกที่นี่

อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ คะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้...

อ่านต่อ
ประกาศห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2560  เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ คลิกดาวน์โหลดสีเขียวก่อนเปิด ไฟล์ pdf ประกาศรายชื่อห้องเรียนพิเศ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับนางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับนางนภาพร  แสงนิล  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC A...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนงนุช วงศ์วิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนงนุช วงศ์วิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนงนุช  วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบโควต้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 37 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบโควต้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 37 คน

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบโควต้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 37 คน ดาวน์โหลดรายชื่อ

อ่านต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2560 จากผู้บริหาร คณะครู บุลคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

สวัสดีปีใหม่ 2560 จากผู้บริหาร คณะครู บุลคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

สวัสดีปีใหม่ 2560 จากผู้บริหาร คณะครู บุลคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกิตติศักดิ์ มะโน คุณครูเรณู สุทธน้อย คุณครูปิยะพงษ์ ยอดหล้า และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกิตติศักดิ์ มะโน คุณครูเรณู สุทธน้อย คุณครูปิยะพงษ์ ยอดหล้า และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกิตติศักดิ์  มะโน คุณครูเรณู สุทธน้อย คุณครูปิยะพงษ์  ยอดหล้า และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภา...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูบัวถิน เตชนันท์ คุณครูนิติโชค ปรารมภ์ คุณครูสุพรรณ จิณะไชย และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูบัวถิน เตชนันท์ คุณครูนิติโชค ปรารมภ์ คุณครูสุพรรณ จิณะไชย และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูบัวถิน  เตชนันท์ คุณครูนิติโชค  ปรารมภ์ คุณครูสุพรรณ  จิณะไชย และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรณภา ต้าวใจ และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรณภา ต้าวใจ และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรณภา  ต้าวใจ และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศุภลักษณ์  ก้อนใหม่ และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสั...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูไพลิน ยาวิไชย คุณครูสราวุธ สายเม้าและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูไพลิน ยาวิไชย คุณครูสราวุธ สายเม้าและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูไพลิน  ยาวิไชย คุณครูสราวุธ  สายเม้าและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปี...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง คุณครูกันตพงษ์ หมั่นดี และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง คุณครูกันตพงษ์ หมั่นดี และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทิพรัตน์  ปะสีละเตสัง คุณครูกันตพงษ์  หมั่นดี และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกาญจนา เสนนันตา คุณครูปิยะพงษ์ ยอดหล้า และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกาญจนา เสนนันตา คุณครูปิยะพงษ์ ยอดหล้า และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกาญจนา  เสนนันตา คุณครูปิยะพงษ์  ยอดหล้า และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปร...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ คุณครูศุภาวรรณ ศรีวรรณนุสรณ์และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ คุณครูศุภาวรรณ ศรีวรรณนุสรณ์และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภานุวัฒน์  เตชนันท์ คุณครูศุภาวรรณ  ศรีวรรณนุสรณ์และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูบุญยดา สุยะหมุด คุณครูปริศนา ยาวิไชย และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูบุญยดา สุยะหมุด คุณครูปริศนา ยาวิไชย และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูบุญยดา  สุยะหมุด คุณครูปริศนา ยาวิไชย และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุพนธ์ สุยะหมุด คุณครูบุญยดา สุยะหมุด และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุพนธ์ สุยะหมุด คุณครูบุญยดา สุยะหมุด และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุพนธ์  สุยะหมุด คุณครูบุญยดา  สุยะหมุด และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศราวุธ ธรรมวงศ์ คุณครูสุพนธ์ สุยะหมุด และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศราวุธ ธรรมวงศ์ คุณครูสุพนธ์ สุยะหมุด และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศราวุธ  ธรรมวงศ์ คุณครูสุพนธ์  สุยะหมุด และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกิตติศักดิ์ มะโนและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกิตติศักดิ์ มะโนและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกิตติศักดิ์  มะโนและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกั...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนงนุช วงศ์วิเศษ คุณครูศิริลักษณ์ อินทา และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนงนุช วงศ์วิเศษ คุณครูศิริลักษณ์ อินทา และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนงนุช  วงศ์วิเศษ คุณครูศิริลักษณ์  อินทา และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปร...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมัธณา จินะแปง คุณครูพัชราภรณ์ จันปันเมือง และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมัธณา จินะแปง คุณครูพัชราภรณ์ จันปันเมือง และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมัธณา  จินะแปง คุณครูพัชราภรณ์  จันปันเมือง และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชลายุทธ วิเศษกาศ คุณครูไสว สุทธไชย และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชลายุทธ วิเศษกาศ คุณครูไสว สุทธไชย และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชลายุทธ  วิเศษกาศ คุณครูไสว  สุทธไชย และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำป...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณMissCUI YANYAN และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณMissCUI YANYAN และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับคุณMissCUI  YANYAN และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำน...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเรณู สุทธน้อยและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเรณู สุทธน้อยและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเรณู สุทธน้อยและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นป.5 ชั้นป.6

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)...

อ่านต่อ
วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำข้าวซี่

วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำข้าวซี่

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)   การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำข้าวซี่   ระบำข้าวซี่  เป็นการแสดงที่นำเอาขั้นตอนการทำขนมซี่  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาข...

อ่านต่อ
การใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้...

อ่านต่อ