สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ข่าวประกาศ

        1. นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 38 จะดำเนินการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร โดยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มีห้วงการฝึก  ดังนี้
            - ผลัดที่ 4 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 26-28 มกราคม 2559
        2.  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 29-30 มกราคม 2559

กิจกรรมท่าวังผาวิชาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมท่าวังผาวิชาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2558

 

กิจกรรม "ท่าวังผาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 14" ซึ่งโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงาน  และความสำเร็จของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2559 ที่โรงเรียนท่...

อ่านต่อ
ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ป.5,ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนายวรกันต์ อะทะ ที่สามารถสอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนายวรกันต์ อะทะ ที่สามารถสอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์

  ขอแสดงความยินดีกับนายวรกันต์  อะทะ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ที่สอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2   ปีการศึกษ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

 

ขอแสดงความยินดีกับ 1. นายชยณัฐ  พันชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 2. นายอชิรวิทย์  รุณบุตรา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ที่ได้รางวัลชนะเลิศในพิธีการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ที่ได้รางวัลชนะเลิศในพิธีการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน

 

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ได้ทำการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน  ซึ่งอยู่ในกองพันที่ 2  และได้รับรา...

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม           &nb...

อ่านต่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางทิพย์รัตน์ ปะสีละเตสัง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางทิพย์รัตน์ ปะสีละเตสัง

บทคัดย่อ   ชื่อผลงาน        การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3         &...

อ่านต่อ
ผลงานครูชัยวุฒิ  สุทธจ้อย

ผลงานครูชัยวุฒิ สุทธจ้อย

         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องฟิสิกส์อะตอม รายวิชาฟิสิกส์ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...

อ่านต่อ