สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพล.ต.ดุษิต  ปุระเสาร์ มณฑลทหารบกที่ ...

อ่านต่อ
วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...

อ่านต่อ
กิจกรรม "ค่ายวิชาการดาราศาสตร์ ม.ต้น" ปี ๓

กิจกรรม "ค่ายวิชาการดาราศาสตร์ ม.ต้น" ปี ๓

วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรม "ค่ายวิชาการดาราศาสตร์ ม.ต้น" ปี ๓ ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑,๒...

อ่านต่อ
การแข่งขัน กรีฑา กีฬา นักเรียน นักศึกษา เขต ๕ ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด

การแข่งขัน กรีฑา กีฬา นักเรียน นักศึกษา เขต ๕ ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมการแข่งขัน กรีฑา กีฬา นักเรียน นักศึกษา เขต ๕ ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เพื่อคัดเลือกที่ ๑ ไปแข่งขัน ระดับประเทศที่ จังหว...

อ่านต่อ
การแสดงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

การแสดงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมแสดงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อควรระวังของผู้อำ...

อ่านต่อ
ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประทิววิทยา

ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประทิววิทยา

โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร นำโดยผู้อำนวยการยุพดี สัตยธีรานนท์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงาน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ "กลองปูจา นำพาสู่วิถีพอเพียง" ลูกเสือกองเกียรติยศระบบการดูแ...

อ่านต่อ
กิจกรรมแข่งขันตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก)

กิจกรรมแข่งขันตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจัดกิจกรรมตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก) กลุ่มเยาวชนสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิด โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก) จำนวน ๑๒ ทีม ดังนี้ ก...

อ่านต่อ
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบด้วยพิธีต...

อ่านต่อ
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักถิ่นเกิด

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักถิ่นเกิด

คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักถิ่นเกิดโดยออกพัฒนาตำบลของตนเอง ดังนี้ ตำบลตาลชุม จุดพัฒนาคือ วัดบ้านสบหนอง วัดตาลชุม วัดดอนแก่ง ...

อ่านต่อ
การตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ทำการนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสื่อสารในการดำเนินการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน...

อ่านต่อ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ฟุตซอล ๑๘ ปีชาย ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย และน

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ฟุตซอล ๑๘ ปีชาย ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย และน

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ...

อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข ระบบส่งน้ำชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส...

อ่านต่อ
โครงการ "เรียน-รู้-รักษ์นก"

โครงการ "เรียน-รู้-รักษ์นก"

๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางกาญจนา ธนะขว้าง และนายชัชวุธ สายเม้า ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน ๑๒ คนเข้าร่วมโครงการ "เรียน-รู้-รักษ์นก"เพื่อเปิดโอกาสให้...

อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ ๑๓ (Just want to know just want to get camp Project ๑๓)

กิจกรรมโครงการค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ ๑๓ (Just want to know just want to get camp Project ๑๓)

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ ๑๓ (Just want to know just want to get camp Project ๑๓) มีนักเรียนเข้...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือในการวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือในการวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือในการวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการทำงานร่วมกัน ในการจัดทำเครื่องในการวัดและประเมินการอ...

อ่านต่อ
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑

นายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่...

อ่านต่อ
กิจกรรมรวมตำบล

กิจกรรมรวมตำบล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดให้ทำกิจกรรมรวมตำบล ซึ่งทำกิจกรรมในวันศุกร์คาบที่ ๗-๘ ดังนี้ ตำบลผาทอง ตำบลท่าวังผา ตำบลแสนทอง ตำบลศรีภูมิ ตำบลริม ตำบลตาลชุม ตำบลเจดีย์ชัย โดยกิจกรรมสัปดาห์นี้ให้นักเรียน...

อ่านต่อ
การประชุมชี้แจงข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การประชุมชี้แจงข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดการประชุมชี้แจงข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย นายมนตรี กาวี รองผ...

อ่านต่อ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED"

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED"

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนางณัฐพร ธรรมวงศ์ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ CONN...

อ่านต่อ
การมอบทุนการศึกษานักเรียน

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

ทันตแพทย์หญิงกนกวรรณ ยาวิไชย และคุณปฎิวัติ ยาวิไชย มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท ให้กับนักเรียนดังนี้นส.วรรณวสุ โปร่งกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ นส.กนกพร อ่องคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑นายณัฐภัทร ไช...

อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่อง 3D Printer โครงการห้องประลองทางวิศวกรรม Fabrication Lab

เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่อง 3D Printer โครงการห้องประลองทางวิศวกรรม Fabrication Lab

 

วันที่ 28 พ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่อง 3D Printer โครงการห้องประลองทางวิศวกรรม Fabrication Lab โดยมีคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าศึกษาวิธีการติดตั้งและการใช้งานเครื่อง 3D Printer ณ ห้อง...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวโหลดเอกสาร

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง          : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            &...

อ่านต่อ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผลงาน        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง            &nbs...

อ่านต่อ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นายสุพนธ์  สุยะหมุด ตำแหน่ง คร...

อ่านต่อ