สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ข่าวประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

 

ขอแสดงความยินดีกับ 1. นายชยณัฐ  พันชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 2. นายอชิรวิทย์  รุณบุตรา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม...

อ่านต่อ
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

 

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  จะทำการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารในวันที่ 8 ธันวาคม 2558  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมลอยกระทง

ข่าวกิจกรรมลอยกระทง

 

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจะจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีการจัดการประกวดทำกระทงเล็ก  และการแข่งขันโคมลอย การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลงานครูชัยวุฒิ  สุทธจ้อย

ผลงานครูชัยวุฒิ สุทธจ้อย

         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องฟิสิกส์อะตอม รายวิชาฟิสิกส์ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...

อ่านต่อ