สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การต้อนรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

การต้อนรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ นำโดยผู้อำนวยการคณาวุฒิ พรหมทา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๐ คน เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการส...

อ่านต่อ
การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา

วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา อนุมัติให้สถาบันพั...

อ่านต่อ
การสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ

การสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑,๒/๑,๓/๑ เข้าสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ณ โรงเรียนปัว

อ่านต่อ
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมแสดงฟ้อนรำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีครูนงนุช วงศ์วิเศษ ครูศิริลักษณ์ อินทา เป็นครูผู้ดูแล ณ เทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผ...

อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายดนตรีสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมค่ายดนตรีสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายดนตรีสากลให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านดนตรีให้...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง โสตทัศนูปกรณ์,พนักงานขับรถยนต์,และเจ้าหน้าที่อัดสำเนาและทำความสะอาดอาคาร

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง โสตทัศนูปกรณ์,พนักงานขับรถยนต์,และเจ้าหน้าที่อัดสำเนาและทำความสะอาดอาคาร

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง โสตทัศนูปกรณ์,พนักงานขับรถยนต์,และเจ้าหน้าที่อัดสำเนาและทำความสะอาดอาคาร ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒

การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม...

อ่านต่อ
การมอบรางวัลและเกียรติบัตร Super Cub North Music Awards 2018

การมอบรางวัลและเกียรติบัตร Super Cub North Music Awards 2018

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับวงดนตรี T.P.Band โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าแข่งขัน Super Cub North Music Awards...

อ่านต่อ
การ ศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา”

การ ศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา”

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา” โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยการนำของ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้...

อ่านต่อ
ประกาศผลทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศผลทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ประกาศผลทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรี...

อ่านต่อ
การบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๒

การบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมีเหล่าสภากาชาด จังหวัดน่าน เป็นผู้เข้ารับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตส่งต่อให้เพื่อนมนุษย์ที่ต้องการใช้โลหิต ณ หอประชุมหล...

อ่านต่อ
การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ คุณปัณณธร บุญวงศ์ - คุณอนัญญา สุทธน้อย และคณะจากบริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พี.เอ็น.เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมที่...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
ธนาคารออมสินมอบรางวัล "ออมดีเด่น" สายสามัญศึกษา และ มอบเงินสนับสนุนบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสินมอบรางวัล "ออมดีเด่น" สายสามัญศึกษา และ มอบเงินสนับสนุนบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางชนนิศา เมืองมูล ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนักเรียนทีมงานธนาคารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับมอบรางวัล "ออมดีเด่น" สายสามัญ...

อ่านต่อ
การตรวจรับงานสร้างสนามหญ้าเทียมกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด

การตรวจรับงานสร้างสนามหญ้าเทียมกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.พงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิศวกรรมและสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์  จำกัด คุณสุวรรณี ตันเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ จำกั...

อ่านต่อ
กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนปัว ซึ่งม...

อ่านต่อ
Super Cub North Music Awards 2018 การประกวดวงดนตรีสถาบัน รณรงค์ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพฯ

Super Cub North Music Awards 2018 การประกวดวงดนตรีสถาบัน รณรงค์ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพฯ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงดนตรี T.P.Band โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าแข่งขัน Super Cub North Music Awards 2018 การประกวดวงดนตรีสถาบัน รณรงค์ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ แห่งภาคเหนือ รอบชิงชนะเลิศ ณ หน้าลาน ป...

อ่านต่อ
การแข่งขันกรีฑา ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ-ภาคกลาง    ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

การแข่งขันกรีฑา ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ-ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ-ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยนักเรียนโรง...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ภาคเหนือ ได้รับรา...

อ่านต่อ
พิธีเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School Symposium) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School Symposium) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วงศ์วิเศษ และนายกันตพงษ์ หมั่นดี ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class...

อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

การเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายให้แก่นักเรียน น...

อ่านต่อ
การมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันกรีฑา“มัธยมศึกษาน่านเกมส์ ๖๑”

การมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันกรีฑา“มัธยมศึกษาน่านเกมส์ ๖๑”

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับทีมนักกรีฑาโรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคมเข้าแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน&...

อ่านต่อ
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพล.ต.ดุษิต  ปุระเสาร์ มณฑลทหารบกที่ ...

อ่านต่อ
วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...

อ่านต่อ
กิจกรรม "ค่ายวิชาการดาราศาสตร์ ม.ต้น" ปี ๓

กิจกรรม "ค่ายวิชาการดาราศาสตร์ ม.ต้น" ปี ๓

วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรม "ค่ายวิชาการดาราศาสตร์ ม.ต้น" ปี ๓ ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑,๒...

อ่านต่อ
การแข่งขัน กรีฑา กีฬา นักเรียน นักศึกษา เขต ๕ ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด

การแข่งขัน กรีฑา กีฬา นักเรียน นักศึกษา เขต ๕ ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมการแข่งขัน กรีฑา กีฬา นักเรียน นักศึกษา เขต ๕ ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เพื่อคัดเลือกที่ ๑ ไปแข่งขัน ระดับประเทศที่ จังหว...

อ่านต่อ
การแสดงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

การแสดงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมแสดงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อควรระวังของผู้อำ...

อ่านต่อ
ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประทิววิทยา

ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประทิววิทยา

โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร นำโดยผู้อำนวยการยุพดี สัตยธีรานนท์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงาน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ "กลองปูจา นำพาสู่วิถีพอเพียง" ลูกเสือกองเกียรติยศระบบการดูแ...

อ่านต่อ
กิจกรรมแข่งขันตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก)

กิจกรรมแข่งขันตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจัดกิจกรรมตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก) กลุ่มเยาวชนสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิด โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันตีกลองปูจา (รอบคัดเลือก) จำนวน ๑๒ ทีม ดังนี้ ก...

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง          : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            &...

อ่านต่อ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผลงาน        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง            &nbs...

อ่านต่อ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นายสุพนธ์  สุยะหมุด ตำแหน่ง คร...

อ่านต่อ