สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครชั้น ม.๑ ใบสมัครชั้น ม.๑ ในเขต ใบสมัครชั้น ม.๑ นอ...

อ่านต่อ
การรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๔ โรงเรียนท่...

อ่านต่อ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอหลักฐานเอกสารการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมก...

อ่านต่อ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๔   ...

อ่านต่อ
การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับนักเรียน ที่มีความพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับนักเรียน ที่มีความพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ครูศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ ครูพุทธธิดา ไชยยงค์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับนักเรียน ที่มีความพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่องการกำหนดหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ให...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกอบด้วย ครูนงนุช วงศ์วิเศษ ครูชนนิศา เมืองมูล ครูภิสชา ไชยบาล และครูกาญจนา ธนะขว้าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพ...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด ใบมอบตัวและใบรายงานตัว

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด ใบมอบตัวและรายตัว

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับผอ.วสันต์ ศรีมงคล

ขอแสดงความยินดีกับผอ.วสันต์ ศรีมงคล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผอ.วสันต์ ศรีมงคล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
กิจกรรมการศึกษาดูงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมการศึกษาดูงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๔  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการชั่งหัวมัน อุทยานราชภักดิ์ และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โดยมี รอง...

อ่านต่อ
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน

ทีมฟุตบอล U-๑๔ ปี และทีมฟุตบอล U-๑๖ ปี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ ทีมฟุตบอล U-๑๔ ปี โรงเรียนท่...

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ Thai-Laos Sports Connect ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ Thai-Laos Sports Connect ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ Thai-Laos Sports Connect ไทย-สปป.ลาว ครั้งที...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดประกาศ ม.๑ ดาวน์โหลดราย...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย เข้าแข่งขันกรีฑา  14 th SEA Youth Athletics Championships 2019 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย เข้าแข่งขันกรีฑา 14 th SEA Youth Athletics Championships 2019

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย เข้าแข่งขันกรีฑา 14 th SEA Youth Athletics Championships 2019 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย เข้าแข่งขันกรีฑา 14 th SEA Youth Athletics Championships 2019

วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นตัวแทนกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย เข้าแข่งขันรายการวิ่ง ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมกับวิทยาจารย์จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด สำหรับนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายพิช...

อ่านต่อ
งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูวิบูลนันทสร

งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูวิบูลนันทสร

 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมขบวนแห่งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูวิบูลนันทสร (ครูบาปัญญา-ครูบาก๋อน) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง อ.เชียงกลาง จ.น่าน / อดีตเจ้าค...

อ่านต่อ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๒-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง หน่วยพัฒนาที่ ๙ การพัฒนาข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ...

อ่านต่อ
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

อ่านต่อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูชาวต่างชาติ กล่าวขอบคุณและกล่าวอำลา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูชาวต่างชาติ กล่าวขอบคุณและกล่าวอำลา

คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ทำการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กล่าวขอบคุณและกล่าวอำลาคณะครู           ...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ฝ่ายบริหาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรก ระด...

อ่านต่อ
งานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัตนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ”

งานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัตนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ”

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดงานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัตนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้...

อ่านต่อ
กิจกรรมเวทีเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคีปรองดอง

กิจกรรมเวทีเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคีปรองดอง

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒ รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ หน่วยที่ ๖ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา ลมฟ้าอากาศรอบตัว การพยากรณ์อากาศ และการเปลี่ยนแปลงทางลมฟ้าอากา...

อ่านต่อ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและสถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรีย...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นตัวแทนกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย เข้าแข่งขัน 14 th SEA Youth Athletics Championships...

อ่านต่อ
พิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชน ภายใต้ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย”

พิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชน ภายใต้ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย”

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชน ภายใต้ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” โดยมีคุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ป...

อ่านต่อ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของและตั้งโรงครัวพระราชทานแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของและตั้งโรงครัวพระราชทานแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ร้อยเอกขุนทรัพย์ เอี่ยมสี เชิญอุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าวังผาพิทย...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 แล...

อ่านต่อ
งานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ”

งานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ”

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอเชิญร่วมงานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ” วันจันทร์  ที่ ๑๘ กุมภาพันธ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง          : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            &...

อ่านต่อ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผลงาน        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง            &nbs...

อ่านต่อ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นายสุพนธ์  สุยะหมุด ตำแหน่ง คร...

อ่านต่อ