สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ พนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่อัดสำเนาและทำความสะอาดอาคาร

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ พนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่อัดสำเนาและทำความสะอาดอาคาร

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ พนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่อัดสำเนาและทำความสะอาดอาคาร >>>ดาวน์โหลด<&...

อ่านต่อ
กิจกรรมเวทีเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคีปรองดอง

กิจกรรมเวทีเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคีปรองดอง

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒ รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ หน่วยที่ ๖ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา ลมฟ้าอากาศรอบตัว การพยากรณ์อากาศ และการเปลี่ยนแปลงทางลมฟ้าอากา...

อ่านต่อ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและสถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรีย...

อ่านต่อ
กิจกรรมเวทีเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคีปรองดอง

กิจกรรมเวทีเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ จัดกิจกรรมเวทีเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคีปรองดอง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยมีนายวศิน จิณะกับ รองผ...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นตัวแทนกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย เข้าแข่งขัน 14 th SEA Youth Athletics Championships...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ >>มัธยมศึกษาปีที่ ๑ คลิ๊ก << >>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คลิ...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าแข่งขันการนำเสนอโครงงาน คณิตศาสตร์

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าแข่งขันการนำเสนอโครงงาน คณิตศาสตร์

นายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน คณิตศาสตร์ โครงการพั...

อ่านต่อ
การต้องรับคณะศึกษาดูงานอาสาสมัคร AFS ประเทศรัสเซีย

การต้องรับคณะศึกษาดูงานอาสาสมัคร AFS ประเทศรัสเซีย

คณะศึกษาดูงานอาสาสมัคร AFS ประเทศรัสเซีย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีกิจกรรมการแสดงตีกลองปูจา ฟ้อนล่องน่าน การฝึกห่อขนมเทียน และการพับกระดาษล็อตเตอรี่เป็นช่อดอกไม้ โดยมีนายมนตรี กาวี รองผู้อ...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูวสันต์ ศรีมงคล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูวสันต์ ศรีมงคล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูวสันต์ ศรีมงคล ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑

อ่านต่อ
การมอบทุนการศึกษานักเรียน

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูสุพนธ์ สุยะหมุด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน ๗,๐๐๐ บาทให้กับนักเรียน ๗ ทุน ดังนี้ ๑.น.ส.กัณฐิกา จวงศร ชั้นม.๖/๕ ๒.น.ส.สาลินี อภิโชคมงคล ชั้นม....

อ่านต่อ
 กิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เพื่อปลูกฝังให้ยุวกาชาดเป็นผู้มีระเบียบ รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือ...

อ่านต่อ
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการเดิ...

อ่านต่อ
พิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชน ภายใต้ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย”

พิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชน ภายใต้ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย”

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชน ภายใต้ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” โดยมีคุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ป...

อ่านต่อ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของและตั้งโรงครัวพระราชทานแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของและตั้งโรงครัวพระราชทานแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ร้อยเอกขุนทรัพย์ เอี่ยมสี เชิญอุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าวังผาพิทย...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 แล...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อัดสำเนาและทำความสะอาดอาคาร ...

อ่านต่อ
งานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ”

งานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ”

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอเชิญร่วมงานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ” วันจันทร์  ที่ ๑๘ กุมภาพันธ...

อ่านต่อ
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ มกราคม ของทุกปี โดยมีดร.นภาพร แสงนิล ผู้อ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

วันที่ ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ผลการแข่งขันดังนี้ ๑.ลำดับที่ ๔ และ ๑๑ วิ่ง ๑๐๐ เ...

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการโค้ชชิ่ง และการสื่อสารด้วยภาพ (Coaching Technic and Visual Thinking)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการโค้ชชิ่ง และการสื่อสารด้วยภาพ (Coaching Technic and Visual Thinking)

วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ครูไพลิน ยาวิไชย ครูกาญจนา เสนนันตา และว่าที่ร.ต.บุรัณย์ เหล็งจุ๊ย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการโค้ชชิ่ง และการสื่อสารด้วยภาพ (Coaching Technic and Visual Thinking) จ...

อ่านต่อ
การมอบรางวัลการออมธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

การมอบรางวัลการออมธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลการออมธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ ดังนี้ครูที่มีสถิติการออมสูงสุด ๕ รางวัล ๑.ครูธนากรณ์ ท่วมอ้น ๒.ครูสุพรรรณ จิ...

อ่านต่อ
การมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดคำขวัญวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดคำขวัญวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ รองผู้อำนวยการวศิน จิณะกับ มอบเกียรติบัตรและรางวัลกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมที่เข้าร่วมประกวดคำขวัญวันครู โดยคำขวัญวันครูที่ได้...

อ่านต่อ
การฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ชั้นปีที่ ๓ ผลัดที่ ๒  เข้ารับการฝึกภาคสนามโดยมี พ.ท.เจษฎากรป์  หาญกาย ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.๓๘ นำครูฝึกรับรายงานตัว นักศึกษาวิ...

อ่านต่อ
กิจกรรม TARO To School ๒๐๑๘ "ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน"

กิจกรรม TARO To School ๒๐๑๘ "ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน"

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม TARO To School ๒๐๑๘ "ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน" ซึ่งสหวิทยาเขตศิลาทอง ร่วมกับ www.eduzones.com ได้กำหนดจัดกิจกรรม TARO To School ๒๐๑๘ ...

อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายต้นกล้ากาสะลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมค่ายต้นกล้ากาสะลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้ากาสะลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติว O-NETนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศ...

อ่านต่อ
รางวัลหน่วยงานดีเด่น ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน       ด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดน่าน

รางวัลหน่วยงานดีเด่น ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดน่าน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ให้โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นหน่วยงานดีเด่น ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดน่าน ประจำปีง...

อ่านต่อ
รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ครูไพลิน ยาวิไชย ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม ได้รับโล่รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี ...

อ่านต่อ
กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รำลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณตามข...

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง          : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            &...

อ่านต่อ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผลงาน        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง            &nbs...

อ่านต่อ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นายสุพนธ์  สุยะหมุด ตำแหน่ง คร...

อ่านต่อ