สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ การแข่งขัน Thailand Open Track and Field 2019

ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ การแข่งขัน Thailand Open Track and Field 2019

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Open Track and Field 2019 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศั...

อ่านต่อ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือกองเกียรติยศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน...

อ่านต่อ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครบรอบ 49 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครบรอบ 49 ปี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครบรอบ 49 ปี โรงเรียนกำหนดจัดพิธีทำบุญ สืบชะตา และถวายผ้าป่าศิษย์เก่า ในวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมหลังให...

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS สู่ครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS สู่ครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS สู่ครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดก...

อ่านต่อ
การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต้อนรับแ...

อ่านต่อ
การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต้อนรับนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีดร.นภาพร แสงนิล ...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ เข้าแข่งขันรายการวิ่ง ๑๐๐ เมตรหญิง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ บุรีรัมย์...

อ่านต่อ
การประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน การปฏิบัติหน้าที่ของครู การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาสถานศึกษา การแน...

อ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นัก...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ นักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Open Track and Field 2019ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยม...

อ่านต่อ
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่า...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับครูนพวิศว์ พลทิพย์ รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับครูนพวิศว์ พลทิพย์ รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับครูนพวิศว์ พลทิพย์ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศ...

อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา”

รองผู้อำนวยการมนตรี กาวี ครูชลายุทธ์ วิเศษกาศ ครูณัฐพร ธรรมวงศ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา” สำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางให้สถานศึกษา นำไปปรั...

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชฯ

ครูกาญจนา ธนะขว้าง พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชภายใต้โครงการนวัตกรรมการปลูกป่า โดยใช้ ๓ เทคโนโลยี ตลอดจนสอดแทรก...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คน ดังนี้

อ่านต่อ
กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า รวมพลคนฟ้าแดง ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า รวมพลคนฟ้าแดง ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า รวมพลคนฟ้าแดง เพื่อให้คณะศิษย์เก่าทุกรุ่นได้ร่วมพิธีดำหัวครูอาวุโส และพบปะสังสรรค์ อีกทั้งยังร่วมบริจาค...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤพร จิตตารมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑และนายณัฐดนัย คำยวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ได้คะแนน ๑๐๐ เต็ม วิชาคณิตศาสตร์การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษ...

อ่านต่อ
การต้อนรับครูณีรวัลย์ ไชยวงค์ ย้ายรับตำแหน่งครู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การต้อนรับครูณีรวัลย์ ไชยวงค์ ย้ายรับตำแหน่งครู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กล่าวให้การต้อนรับครูณีรวัลย์ ไชยวงค์ ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสย้ายรับตำแหน่งครู ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ซึ่งมีคณะ...

อ่านต่อ
การประชุมหารือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง โครงการความร่วมมือ การจัดการศึกษาทวิวุฒิ

การประชุมหารือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง โครงการความร่วมมือ การจัดการศึกษาทวิวุฒิ

ครูณัฐพร ธรรมวงศ์ และครูเรณู สุทธน้อย ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมหารือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องโครงการความร่วมมือ การจัดการศึกษาทวิวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาทวิภาคีแบบ...

อ่านต่อ
การประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ScQA

การประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ScQA

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ScQA ต่อคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาและยกระดับ...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรณ์ดนัย พรมมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ได้รับคะแนนสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนท่าวั...

อ่านต่อ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิราวุธ สุนทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิราวุธ สุนทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิราวุธ สุนทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ผ่านการสอบภาควิชาการ และมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีก...

อ่านต่อ
การประชุมและลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

การประชุมและลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดประชุมและลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ด้วยสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา...

อ่านต่อ
การศึกษาเรียนรู้ดูงาน โครงการโรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

การศึกษาเรียนรู้ดูงาน โครงการโรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ครูดาราลักษณ์ อินปา และครูธัญวรัตม์ โยบรรยงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการศึกษา เรียนรู้ดูงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาซึ่งสำนักงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (...

อ่านต่อ
ค่าย Creative AI for Incoming Society

ค่าย Creative AI for Incoming Society

นางสาวพีรดา ธนะขว้าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๕/๑ และครูบุญยดา สุยะหมุด เข้ากิจกรรมค่าย “Creative AI Camp” หรือ CAIC ซึ่งจัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ ร่วมมือกับ Advanced Robotic Center มหาว...

อ่านต่อ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอหลักฐานเอกสารการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมก...

อ่านต่อ
งานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัตนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ”

งานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัตนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ”

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดงานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัตนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้...

อ่านต่อ
พิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชน ภายใต้ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย”

พิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชน ภายใต้ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย”

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชน ภายใต้ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” โดยมีคุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ป...

อ่านต่อ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของและตั้งโรงครัวพระราชทานแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของและตั้งโรงครัวพระราชทานแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ร้อยเอกขุนทรัพย์ เอี่ยมสี เชิญอุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าวังผาพิทย...

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง          : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            &...

อ่านต่อ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผลงาน        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง            &nbs...

อ่านต่อ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นายสุพนธ์  สุยะหมุด ตำแหน่ง คร...

อ่านต่อ